Проект "Независим живот"


Проведени супервизии по Проект "Независим живот в Подуяне"Проведени групови занимания на тема „Бърнаут- синдромът на прегряването“
В изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в „Подуяне“, на 21.04.2016г. и 22.04.2016г. беше проведено въвеждащо обучение на кандидатите за лични/социални асистенти


Проведе се началната конференция по проект "Независим живот в "Подуяне" в сградата на районната администрация© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.