Заявления

Писмени заявления от изборния кодекс

      Във връзка с произвеждане на избори за ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 г. насрочени с Решение на НС от 02.09.2021 г.  и Указ № 245/14.09.2021 г. на Президента на РБългария, Ви уведомяваме, че в сградата на районната администрация - ул. „Плакалница” No 51, ет. 1, (ЕСГРАОН) от 830 до 1700 часа срещу представен валиден документ за самоличност се подават следните заявления:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - /чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/ - Приложение № 39-ПВР/НС -30.10.2021 г. и 08.11.2021 г.
 2. Заявление за вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места - /чл. 36, ал. 1,ал. 3 и 4 от ИК/ – Приложение № 30-ПВР/НС – 30.10.2021 г.
 3. Заявление–декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 от ИК) – Приложение № 34 ПВР/НС – 30.10.2021 г.
 4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - /чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/ – Приложение № 26-ПВР/НС – 06.11.2021 г.
 5. Заявление за вписване в избирателния списък - до предаването на избирателния списък на секционните избирателни комисии – (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, чл. 243 и чл. 251 от ИК) - Приложение № 27-ПВР/НС – 12.11.2021 г.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на секционните избирателни комисии – (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК) - Приложение № 29-ПВР/НС – 12.11.2021 г.
 7. Заявление–декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК – (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК) - Приложение № 28-ПВР/НС – 12.11.2021 г.
 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. – (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК) – Приложение № 31 ПВР/НС – 14.11.2021 г.

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.