Писмени Заявления От Изборния Кодекс

Писмени заявления от изборния кодекс

      Във връзка с произвеждане на избори за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.04.2023 г. насрочени с Указ № 28/31.01.2023 г. на Президента на РБългария, Ви уведомяваме, че в сградата на районната администрация - ул. „Плакалница” No 51, ет. 1, (ЕСГРАОН) от 830 до 1700 часа срещу представен валиден документ за самоличност се подават следните заявления:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, подадено от избиратели с трайни увреждания - /чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/ - Приложение № 67-НС

 

 1. Заявление за вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места - /чл. 36, ал. 1 от ИК/. – Приложение № 21-НС

 

 1. Заявление –декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. - (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК) – Приложение № 25-НС

 

 1. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - /чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/ – Приложение № 17-НС

 

 1. Заявление за вписване в избирателния списък - до предаването на избирателния списък на секционните избирателни комисии – (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) - Приложение № 18- НС

 

 1. Заявление-декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден – (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК) - Приложение № 19- НС

 

 1. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на секционните избирателни комисии – (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК) - Приложение № 20-НС

 

 1. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. – (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК) – Приложение № 22-НС

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.