ИЗБОРИ ЕП/НС 2024

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/

 

ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Във връзка с произвеждане на избори за ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 09.06.2024 г. насрочени с Указ № 100/09.04.2024 г. на Президента на РБългария и избори за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 09.06.2023 г. насрочени с Указ № 102/09.04.2024 г. на Президента на РБългария, Ви уведомяваме, че в сградата на районната администрация - ул. „Плакалница” No 51, ет. 1, (ЕСГРАОН) от 830 до 1700 часа срещу представен валиден документ за самоличност се подават следните заявления:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, подадено от избиратели с трайни увреждания - /чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/ - Приложение № 30-ЕП
 2. Заявление за вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места - /чл. 36, ал. 1 от ИК/ – Приложение № 26-ЕП
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - /чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/ – Приложение № 16-ЕП
 4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, подадено от избиратели с трайни увреждания - /чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/ - Приложение № 31-НС
 5. Заявление за вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места - /чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от ИК/. – Приложение № 27-НС
 6. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - /чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/ – Приложение № 17-НС
 7. Заявление –декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 09.06.2024 г. - (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ИК) – Приложение № 77-ЕП/НС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на консултации за състави на СИК

Заповед за обявяване на местата за предварителните списъци

Заповед № СОА24-РД09-2786/19.04.2024 г. на кмета на Столична община за образуване на 1587 избирателни секции на територията Столична община за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за народни представители за Народно събрание – насрочени за 9 юни 2024 г. (Публикувана на 19.04.2024 г.)

Приложения:

►  Указ № 100 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

►  Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg

Столична Община – https://www.sofia.bg/election


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.