Последни новини

Район "Подуяне" приема заявления относно откриване на нова млечна кухна в в жк „Левски  Г“ и жк „Левски В“

СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, По повод заявен интерес относно разкриване на Млечна кухня за деца от 10 м до 3 годишна възраст в жк „Левски  Г“ и жк „Левски В“  и с цел уточняване броя на желаещите, Ви уведомяваме: До края на м. април 2023 г. може да...


Специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването за изборите на 02.04.2023 г.

Осигуряване на специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 02.04.2023 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.  На телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 ч...

Един отбор – Ден на розовата фланелка

В подкрепа на Световния ден за борба с тормоза в училище  МКБППМН при СО район „Подуяне“ и 166 СУ „Васил Левски“ организираха съвместна превантивна кампания за толерантност и подкрепа -  „Един отбор“. В рамките на кампанията в училището са реализирани р...


Последни галерии

Последни обявления

Протокол №РПД23-РД91-35 от 21.03.2023г. на РЕСУТ


Заповед № РПД23-РА50-12/22.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПЗ за УПИ III-1560, кв.9а, м. "ОСЗ Сгуроотвала"


Съобщение за стикирано ИУМПС C00053ВК


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 20.03.2023г.


Обявяване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план /ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП/ за УПИ XIII-205-„за склад и администрация“ и образуване на нов УПИ XIII-1229-„за ЖС“, ПИ с идентификатор. 68134.609.1229 от КККР, кв. 34, м. “Левски – зона В“, Район „Подуяне“ - СО.


Обявяване на проект за изменение на плана за регулация /ПУП – ИПР / за УПИ X-262-„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.614.262 от КККР, образуване на нов УПИ X-262-„за ЖС“ и контактни УПИ IX-263, УПИ XI-261-„за ЖС“, кв.93, м. “Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, Район „Подуяне“ - СО.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ се съобщава за изработен проект за ПУП – ИПР на м. К-с Ботевградско шосе – ул. Стефан Богориди, кв. 73 и изменение на улична регулация по ул. Плакалница по о.т. 562-243-561-250, на ул. Стефан Богориди по о.т. 250-249-752-510-509, на ул. Константин Фотинов по о.т. 507-508-325-335-509 за обособяване на уличнорегулационен паркинг.


Заповед № РПД23-РА50-9/13.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПРЗ за УПИ IV-58, кв.7, м. “Левски – зона Г"


Проект ПУП-ИПРЗ,кв.13,УПИ XXIV-1138


Обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. “ Левски зона Г“, кв.6, нов УПИ ІI-2539 „за общ. обслужване“ и ИПР на контактни УПИ XIІI-44, УПИ XV-42 и УПИ XVI-89.


Протокол №РПД23-РД91-27 от 09.03.2023г. на РЕСУТ


Заповед № САГ23-РА50-72/08.02.2023г. на Гл.архитект на СО


Проект за изменение на плана за регулация и застрояване /ПУП – ИПРЗ/ на м.“Ботевградско шосе-рамка“, кв.90, УПИ II-„за ЖС, магазини и трафопост“ и УПИ III-„за ЖС, магазини и трафопост“, образуване на нов УПИ II-9039,9038,407-„за магазини и ТП“ и изменение на улична регулация за поземлени имоти с идентификатор 68134.630.9039, 68134.630.9038, 68134.630.407, СО – район „Подуяне“.


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 06.03.2023г.


Заповед №РПД23-РА50-8/01.03.2023 на Гл.архитект на Район „Подуяне“ СО за одобряване на РУП за УПИ II-323, кв.272, м. “Ботевградско шосе – рамка“, Район „Подуяне“ СОАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.