ЗА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА МРРБ

ЗА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА МРРБ

ЗА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА МРРБ

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ на МРРБ е удължен до 17:00 часа на 29.02.2024 г.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите като за Етап I. Новите срокове предвиждат сдруженията на собствениците да подадат необходимите документи в общините до 10.02.2024 г.

Към основния пакет документи трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

До края на работния ден на 29.02.2024 г. общините следва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН.

Предстои до 01.02.2024 г. местните власти да обявят графика за подаване на заявленията към тях – както на интернет страницата на общината/района, така и в поне една местна медия.

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I, да кандидатстват във втория етап на процедурата. В този случай те имат предимството, че документите им вече са разглеждани и евентуално установените пропуски в тях са отстранени. Съсобственици в блокове, които досега не са заявили желание за участие в програмата, също могат да го направят.

______________________________________________________________________________

Поради големия интерес и пристигналите жалби в СО - район Подуяне, касаещи участващите в програмата за "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" на МРРБ  - ще споделим повече информация.

През първата половина на предходната година район "Подуяне" е подал всички проектни предложения към Министерството с бюджет, изчислен на базата на максимални референтни стойности. Направиха впечатление разлики между стойностите за СМР от докладите за обследване на енергийната ефективност и формулярите за кандидатстване. Като последица - бе извършена проверка на формулярите за всички 8 блока в нашия район. Резултатите от нея показват, че е използвана една и съща методика при всички тях, но за жалост цените по този начин са драстично завишени и това е оказало своето влияние при класирането за финансиране.

Към настоящия момент е изпратено писмо с установената практика и искане за съдействие от МРРБ. Вярваме, че има възможност да се отстранят неточностите, така че блоковете успешно да кандидатстват на Етап 2 по програмата, а районната администрация ще направи всичко възможно при така заварената ситуация.Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.