Обявяване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план /ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП/ за УПИ XIII-205-„за склад и администрация“ и образуване на нов УПИ XIII-1229-„за ЖС“, ПИ с идентификатор. 68134.609.1229 от КККР, кв. 34, м. “Левски – зона В“, Район „Подуяне“ - СО.

Обяснителна разписка

Проект 1

Проект 2

Проект 3


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.