Контакти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

Адрес: София, 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51

Телефон: 8146100

Факс: 847 1871

Булстат: 0006963270530

e-mail: raion@poduiane.info

Телефонен указател на район "Подуяне"

Форма за обратна връзка

Моля, преди подаване на сигнал за корупция, имайте предвид следното: Определение на корупцията, съгласно Наръчник за противодействие на корупцията в общините , издаден от Национално сдружение на общните в РБ: „Злоупотребата с икономическа, политическа, административна и съдебна власт, която води до лично или групово облагодетелстване за сметка на правото и законните интереси на личността, на конкретната общност или на цялото общество”. В Гражданската конвенция за корупцията, изготвена от Съвета на Европа се дава следното определение: „Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неполагаща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.” Анонимни сигнали за корупция няма да бъдат разглеждани.

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.