Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, съгласно Решение №270 от 21.04.2022г. на Столичния общински съвет

Правила за предоставяне на GPS устройства

Заявление за получаване на GPS устройство

Декларация за съгласие

Документите могат да бъдат подадени:

- в Столична община - ул. "Московска" №33, фронт офис;

- в СО - район "Подуяне" - ул. "Плакалница" №51, фронт офис;

- по електронен път - приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

Лице за контакт: Андреа Ружева - старши експерт, тел. 0886004339, email: a.ruzheva@sofia.bg


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.