Асистентска подкрепа

Информация за проведена супервизия - м. Август'23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за проведена супервизия - м. Ноември'22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СО район „Подуяне“ в качеството си на доставчик на нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А

че от 01 ноември  2021 г. приема документи от кандидат- потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за социални асистенти.

Асистентска подкрепа  по Закона за социалните услуги се предоставя по настоящ адрес на:

 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Социалната услуга се предоставя от лица назначени на длъжност „Социален асистент“. Кандидатите за социален асистент е необходимо да са лица, които са пълнолетни български граждани,  не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена позиция и не са им налагани мерки по Закона за защита от домашното насилие.

 

Документи на кандидат-потребители на новата социална услуга, както и на желаещи да бъдат социални асистенти, се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. в деловодството на район Подуяне.

За справка: сл. тел. 028146153; 0882625402, 0882716534.

Документите за кандидатстване:

Заявление – декларация от кандидатите за потребител на социалната услуга

Заявление –декларация за социални асистенти.

Декларация за съгласие

или да се получат от СО район „Подуяне“- ул. „Плакалница“ №51.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.