Последни новини

ПОКАНА по Програма „Зелена София” за 2024 г.

ПОКАНА по Програма „Зелена София” за 2024 г.

На основание Заповед № СОА24-РД09-3266/11.07.2024 г. на кмета на Столична община за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2024 г. Начална дата на стартиране на Програмата – 15.07.2024 г. Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17:00 ч. на 13.0...


Лятно кино събира всички под небето на „Подуяне“

Лятно кино събира всички под небето на „Подуяне“

В топлите летни вечери район „Подуяне“ кани всички жители да се насладят на кинопрожекция на открито, точно под звездите. Децата, младежите и техните родители ще имат възможността да гледат „Изумителният Морис и неговите образовани гризачи“ - анимация от 2022 г. на режисьорит...

Разкриха и спряха финансова злоупотреба в детска градина в район "Подуяне"

Разкриха и спряха финансова злоупотреба в детска градина в район "Подуяне"

Кметът на район "Подуяне", инж. Кристиян Христов, подаде сигнал до компетентните институции за установена финансова злоупотреба в размер на десетки хиляди лева в една от детските градини в района.  След получен сигнал от директорката на детското заведение и извършена проверка по случая, събран...


Последни галерии

Последни обявления

Издадена Заповед № САГ24-РА53-494 / 09.07.2024 г. на Главния архитект на СО за разрешаване на изработване на ПУП – ИПР и ПРЗ на м. „НПЗ – Хаджи Дими-тър“, кв. 7, УПИ I – 18,9005-„за безвредно производство на метални и стъкле-ни изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“.


Съобщаване по реда на § 4 от ДР на ЗУТ на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ на виза за инвестиционно проектиране на „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ X-122, (ПИ с идентификатор 68134.608.122), кв. 302, м. „Ботевградско шосе - рамка“, СО - район „Подуяне“. Преписка с вх.№ РПД24-ГР00-62/07.06.2024г.


Обявление в ДВ – брой 60 / 16.07.2024 г. за издадено Решение № 228 / 13.06.2024 г. на СОС за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-978,1373 на м. „НПЗ – Хаджи Димитър“, кв. 5 и изме-нение на улична регулация по о.т. 21а – о.т. 67 – 22. Преписка с вх.№ РПД21-ГР00-28-(7) от 04.07.2024г.


Протокол на РЕСУТ №РПД24-РД91-79/15.07.2024г.


Заповед № САГ24-РА53-406/03.06.2024г. за разрешаване изработване на ПУП - ИПРЗ на УПИ Х-134 и УПИ ХI-134 за ПИ с идентификатори 68134.626.76 и 68134.626.134, и ИПР на контактни УПИ I-„за училище“ и УПИ II-133, кв. 357, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“ – СО


Заповед № САГ24-РА53-462/25.06.2024г. за разрешаване изработването на ИПРЗ и ИПУР на м. „НПЗ Хаджи Димитър“, кв. 15а, УПИ ХVII-9020-„за ЖС, складове, офиси и подземни гаражи“, р-н „Подуяне“ – СО.


Заповед № САГ24-РА53-457/24.06.2024г. за одобряване на ПУП –ИПУР и ИПР на м. “Левски – зона В“, кв. 1, за нов УПИ I-9242,9243-„за ЖС“.


Заповед № САГ24-РА50-72/25.06.2024г. за одобряване на ПУП – ИПРЗ, РУП и ИПУР на м. “Суха река - запад“, кв. 12, УПИ IV-„за ОЖС и магазини“ и кв.12б, нов УПИ I-2003,2055,2056 -„за етажен паркинг, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост“.


Издадена заповед № РПД24-РА50-5 от 01.07.2024г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“, с която се одобрява проект за ПУП – ИПЗ по чл. 135а от ЗУТ на УПИ I-706, кв. 323, м. „Комплекс Ботевградско шосе“


СЪОБЩЕНИЕ ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за УПИ I,УПИ II и УПИ III, кв. 5а, м. „НПЗ „Хаджи Димитър“.


Заповед № САГ24-РА50-69/19.06.2024г. за допълване на Заповед № РА50-634№14.08.2020г. за разрешаване служебно изработване на ПУП по чл. 16 от ЗУТ на м. „ЖК Левски – зона В“, кв. 11 и кв. 14, район „Подуяне“ – СО.


Заповед № САГ24-РА53-446/18.06.2024г. за разрешаване изработване на ПУП - ИПРЗ и РУП на м. „кв. Хаджи Димитър“, кв. 58, УПИ VIII-345-„за офиси, магазини и трафопост“ и ИПЗ за УПИ VIII-993-„за ЖС“, УПИ ХIII-993-„за ЖС“ и УПИ ХIV-993-„за ЖС“ район „Подуяне“ – СО.


Заповед № САГ24-РА53-449/18.06.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект ПУП - ИПР за УПИ I-„за озеленяване“ и образуване на нови УПИ ХХ-135-„за ЖС“, УПИ ХХI-136-„за ЖС“, УПИ ХХII-140-„за ЖС“, УПИ ХХIII-141-„за ЖС“ и остатъчен УПИ I-„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО, ИПУР на улица от о.т. 345 до о.т. 635 и ИПЗ за нови УПИ ХХII-140-„за ЖС“ и УПИ ХХIII-141-„за ЖС“.


Заповед №РПД24-РД09-275/24.06.2024г. за ИУМПС


Заповед № САГ24-РА53-436/13.06.2024г. на Гл. архитект на СО, с която е одобрен ПУП–ИПРЗ на нов УПИ V-892-„за ЖС“ и контактен УПИ IV-897-„за адм. и производство“, кв. 10, м. „НПЗ Хаджи Димитър - част“, р-н „Подуяне“, гр. София.Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.