Актуално
  • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

    }
  • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

    }

Последни новини

Смени безплатно старата си печка с еко отопление

П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА &bdq...


Отварят се млечни кухни на територията на район „Подуяне“

Млечните кухни, намиращи се в 74 детска градина „Дъга“ и 103 детска градина „Патиланско царство“ възобновяват работа от 18 май при строго спазване на противоепидемичните мерки. Купоните, закупени за месеците март и април ще важат до изчерпването им.      

Районна администрация „Подуяне“: Проблемните улици трябва да бъдат преасфалтирани

Уважаеми съграждани, Във връзка с възникнала извънредна ситуация с пътна настилка на територията на „Подуяне“, районна администрация настоява всички засегнати улици да бъдат преасфалтирани за сметка на фирмата-изпълнител. През днешния ден екип на Столична община, в присъствието на кмет...


Последни галерии

Последни обявления

Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“


Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“


Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРЗ-3


Заповед №РПД20-РД09-81/15.05.2020г. относно работата на кутурните институции


Протокол № 5 на РЕСУТ от 11.05.2020г.


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 11.05.2020г.


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Заповед №РПД20-РД09-74/04.05.2020г. относно посещение на паркове и градини


ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част


Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,


На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СО


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


ВАЖНО: Провеждане на конкурси за държавни служители


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.