Актуално
 • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

  }
 • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

  }

Последни новини

Безплатен транспорт за хора в нужда за изборите на 11 юли

Уважаеми съграждани, Столична община осигурява безплатен специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването за предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. Заявките ще се приемат на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до...


Проект: "Довери се": иновативен модел за превенция на домашното насилие

Проектът е инициатива на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и неформална група от съмишленици и обществено активни граждани, осъществяван с подкрепата на Фондация Emprove и финансиран по Столична програма „Социални иновации“, който е насочен срещу езика на омразата и...

Започва кандидатстването с проекти по Програмата "Зелена София"

Столична община обяви кандидатстването с проекти по Програмата "Зелена София". Тя е насочена към облагородяване на междублокови пространства или градинката пред блока, които с общи усилия правим по-зелени, уютни и красиви. От старта на „Зелена София“ през 2011 г. до момента по Програмат...


Последни галерии

Последни обявления

Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 02.08.2021г.


Обявление за одобрен подробен устройствен план – план за регулация за м. “Хаджи Димитър – част“, кв. 10а, УПИ V-2214,2215 по Решение №259 по Протокол №33/20.05.2021 г. на СОС


Проект за ПУП-ИПУР между о.т.21-о.т.21а-о.т.21б и ПР за образуване на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“ и ПЗ на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“, кв.5а, м.НПЗ“Хаджи Димитър“


Проект за ПУП-ИПЗР на УПИ VI-163 и УПИ VII-164, образуване на нов УПИ VI-9032,9034-„за ЖС“, кв.150в, м.Суха река к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ IV855,856 и УПИ V857 , образуване на нов УПИ IV2108,857-„за ЖС“ и РУП за нов IV2108,857-„за ЖС“, кв.12д, м.“Суха река – запад“


Заповед № РА50-176/01.04.2021г. и заповед № РА50-388/22.06.2021г. за поправка на ОФГ на Главния архитект на СО


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Протокол №4 на РЕСУТ от 28.06.2021г.


Учители се учат как да спасяват деца в школото


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 28.06.2021г.


Обществено обсъждане на проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) в ж.к. Хаджи Димитър


Oбществено обсъждане - проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“


Заповед РА50-317/20.05.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-303/20.05.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед №РПД21-РД09-137/27.05.2021г. за ИУМПСАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.