Актуално
  • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

    }
  • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

    }

Последни новини

Честит 1 юни - празник на детето и на район "Подуяне"

Скъпи деца, Пожелаваме ви най-добрите приятели, най-веселите игри и най-щастливото детство. Вашата усмивка е най-голямата награда за нас, възрастните, които работим неуморно за нея. Скъпи съграждани, колеги и приятели, Честит празник на район „Подуяне“! Желаем ви здраве и вдъхновение...


Хора в нужда от район „Подуяне“ ще получат подкрепа за закупуване на храна, лекарства и заплащане на сметки

Районна администрация „Подуяне“ започва  прием на документи от кандидати за потребители и персонал на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“ по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. От услугата могат да се възползват възраст...

Предстои саниране на Народно читалище „Стефан Караджа 1990“

Продължават целенасочените усилия на районна администрация за обновяване на читалищните сгради на територията на район „Подуяне“. Поредната крачка в тази посока е спечеленият проект за реновиране на Народно читалище „Стефан Караджа 1990“ в „Подуяне“. Проектът п...


Последни галерии

Последни обявления

Проект „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“


Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“


Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“


Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРЗ-3


Заповед №РПД20-РД09-81/15.05.2020г. относно работата на кутурните институции


Протокол № 5 на РЕСУТ от 11.05.2020г.


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 11.05.2020г.


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Заповед №РПД20-РД09-74/04.05.2020г. относно посещение на паркове и градини


ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част


Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,


На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СО


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.