Актуално
 • Обученията за преброители и контрольори за район "Подуяне" ще се проведат на 30.08.2021г. и на 01.09.2021г. от 18:00 часа в Актовата зала на 49 ОУ "Бенито Хуарес", гр. София, ж.к. Сухата река, ул. „Константин Фотинов“ 4

  }

Последни новини

Безплатен транспорт за хора със затруднения за изборите на 14.11.2021

Уважаеми съграждани, На телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 13.11.2021 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 14.11.2021 г., ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Стол...


Район "Подуяне" набира потребители и асистенти по новата социална услуга  „Асистентска подкрепа“

СО район „Подуяне“ в качеството си на доставчик на нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А че от 01 ноември  2021 г. приема документи от кандидат- потребители за ползване на социалната услуга „...

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:  За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК. За райони: „Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски" и "Триадица“. Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК. За район: "Панчарево". П...


Последни галерии

Последни обявления

Съобщение във връзка с подаване на Декларация по чл. 6 от НРУУРОЖТСО


Заповед №РПД21-РД09-223/27.10.2021г. за ИУМПС


Проект за ПУП – ИПУР за продължаване на ул.“Плакалница“ от о.т.252 до ул.“Сава Цонев“ и ИПР за УПИ IX, кв.76а, образуване на нов кв.76б, УПИ I-„за озеленяване“, нов кв.76в и преминаване на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV от кв.76а в кв.76в/нов/, бул.“Ботевградско шосе – рамка“


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Джудо


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Народни танци


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Английски език


Заповед РПД21-РА50-9/12.10.2021г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Проект за ПУП-ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“ и изменение на улична регулация, кв.55, м.Суха река к-с“Ботевградско шосе“


Заповед РА50-729/14.10.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед №РПД21-РД09-219/22.10.2021г. за ИУМПС


Заповед РА50-691/30.09.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-705/04.10.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-699/04.10.2021г. на Главния архитект на СО


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-38, нов УПИ II-38-„за ЖС, магазини, обществено обслужване, ПГ и ТП“, кв.67, бул.“Ботевградско шосе-рамка“, ПИ с идентификатор 68134.614.38


Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-9011-„за ЖС, офиси, магазини и ПГ“ и УПИ XVII-9020-„за ЖС, складове, офиси и ПГ“, кв.15а, НПЗ“Хаджи Димитър“, ПИ с идентификатори 68134.605.9011 и 68134.605.9020Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.