Последни новини

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, са официално публикувани в информационната система ИСУН 2020 от Министерст...


ОТЧЕТ 2022 г. НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ПОДУЯНЕ“

✅Образователна, културна  и спортна инфраструктура 👉Изпълнихме цялостна подмяна на дограма, основен ремонт на покрив и саниране в Народно читалище „Васил Левски 1928“ след спечелен проект по програма „Красива България“ на МТСП.  👉Санирахме  ДГ № 91 „С...

Над 100 ученици и преподаватели от район „Подуяне“ посетиха Витоша по проект „Отново заедно“

Над 100 ученици и преподаватели от четири училища на територията на СО район ,,Подуяне“- 42 ОУ „Хаджи Димитър“, 44 СУ „Неофит Бозвели“, 106 ОУ „Григорий Цамблак“ и 143 ОУ „Георги Бенковски“ направиха еднодневен туристически поход по панорамната а...


Последни галерии

Последни обявления

Обществено обсъждане – ПУП-ИПРЗ за УПИ I-554-„за етажен паркинг“, кв.12б, м.“Суха река - запад“


Заповед № САГ23-РА53-16/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.301, м. “Ботевградско шосе - рамка"


Заповед № РА50-23/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община


Протокол №РПД23-РД91-9 от 18.01.2023г. на РЕСУТ


Обявление за изработен проект ПУП-ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ на част от м. “Левски - зона Г“, кв. 20 и кв.28а /част от кв. 28/


Заповед № РА50-975/28.11.2022г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. „Левски-зона Г“, кв.6


Проект за ПУП - ИПУР за кв.9, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци“


Заповед № РПД23-РА50-5/17.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПЗ за кв.21, м. “Левски – зона В"


Заглавие: Заповед № САГ22-РА53-334/23.12.2022 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.63в, м. “Хаджи Димитър-част"


Информация във връзка с проект „ Топъл обяд в СО район Подуяне“


Заповед № РПД23-РА50-4/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПР за кв.93, м. “Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“"


Съобщение за издадена Заповед № РПД23-РД09-2/2023г. за ИУМПС


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 16.01.2023г.


Заповед № РПД23-РА50-3/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПР за кв.81, м. "Квартали от Североизточен град - Прилежащи на първа артерия"


Съобщение по Наредбата за ОВОС от "Агроинвест-АИ" ЕООДАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.