Актуално
 • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

  }
 • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

  }

Последни новини

9 детски площадки в 92 ДГ „Мечта“ ще бъдат реновирани по проект „Красива България“

9 детски площадки за отделните групи ще бъдат изцяло реновирани в старата сграда на 92-ра Детска градина „Мечта“ в жк „Левски Г“ по проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика. Проектът, спечелен от районна администрация „Подуян...


Отчет на районна администрация „Подуяне“ за 2020 г.

Уважаеми съграждани,  2020 г. беше напрегната и различна за всички ни. Тя създаде нова реалност, към която трябваше да се адаптираме. Въпреки условията на пандемия и породените от нея физически и финансови ограничения, това не се отрази на темпото на работа в районна администрация „Подуя...

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“/       СТОЛИЧНА ОБЩИНА   В Т О Р А  П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОП...


Последни галерии

Последни обявления

Заповед №РА50-76/10.02.2021г. на Главния архитект на СО


Протокол №1 на РЕСУТ от 08.02.2021г.


Заповед №РПД21-РА50-3/22.02.2021г. на Главния архитект на СО Район - „Подуяне“


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и образуване на нови УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и УПИ XXX46-„за ЖС“, изменение профила на улици по о.т.15-270=235, кв.13, м.“Левски – зона В“


Съобщение за стикирано МПС с №СА3023CХ


Съобщение за стикирано МПС с №СА3443РХ


Заповед №РА50-33/22.01.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РА50-52/01.02.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РПД21-РА50-2/09.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район „Подуяне”


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I2135-„за безвредно производство, складове, хотел, офиси, магазини и ЖС“ и УПИ VIII2123-„за ЖС, офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река - запад“


Проект за ПУП - ИПР на УПИ XVII2388, кв.6, ПИ 68134.601.2388, м.жк.“Левски – зона Г“


Заповед №РПД21-РД09-33/27.01.2021г. за ИУМПС


Заповед №РПД20-РД09-43/04.02.2021г. за ИУМПС


Заповед №РПД20-РД09-42/04.02.2021г. за ИУМПС


Заповед №РПД20-РД09-41/04.02.2021г. за ИУМПСАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.