Последни новини

„София учи на открито“ изгражда класна стая на открито в район „Подуяне“

Сдружение „Безопасни детски площадки“ в партньорство с район „Подуяне“ стартира проект „София учи на открито“. Той е подкрепен и финансиран от програма „Европа“ на Столична община, и ще продължи до юни 2022 г. Екипът на „София учи на открито&ldq...


Нова електронна услугa за изплащане на средства за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Уведомявам Ви, че чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги e разработенa и публикуванa новa електроннa услугa – Заявление за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на ра...

Район "Подуяне" набира потребители и асистенти по новата социална услуга  „Асистентска подкрепа“

СО район „Подуяне“ в качеството си на доставчик на нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А че от 01 ноември  2021 г. приема документи от кандидат- потребители за ползване на социалната услуга „...


Последни галерии

Последни обявления

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПУП-ПРЗПЖК на жк.“Хаджи Димитър“ и план – схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул.“Резбарска“; от изток – ул.“549“ (р.“Перловска“); от юг и югоизток – бул.“Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул.“Ильо войвода“, ул.“Алберт Лонг“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Ген. Липранди“, ул.“Никола Войновски“, ул.“Арчарица“


Заповед №РПД22-РД09-15/24.01.2022г. за ИУМПС


Заповед №РПД22-РД09-14/24.01.2022г. за ИУМПС


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за ДИП „Българска коприна“, образуване на нов УПИ I-9-„за ЖС, ОО и ПГ“ и контактни УПИ II-95 и УПИ IX-94, ПИ с идентификатор 68134.614.9, кв.81, м.“Квартали от североизточен град прилежащи на Първа задгарова артерия“


Заповед № РА50-986/23.12.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РД9Д-17/07.04.2021г. на Министъра на културата за актуализиране на статута на обект комплекс „Могилен некропол“, м.“Петте могили“, жк.“Левски – зона Г“, кв.22, и кв.25 по плана на Район „Подуяне“, с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“


Заповед № РД9Д-6/03.02.2021г. на Заместник-министъра на културата за предоставяне на статут на обект „Могила № 6“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.626.395 по КК на Район „Подуяне“, УПИ I-„За търговия“, кв.343В по действащия регулационен план на Район „Подуяне“, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“


Заповед № РА50-978/20.12.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-977/20.12.2021г. на Главния архитект на СО


Проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв.6, жк.“Левски – зона Г“


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ VI-851,852,1043-„за ЖС“, новообразувани УПИ VI-852-„за ЖС“, УПИ VII-1043-„за ЖС“, УПИ VIII-1044-„за ЖС“, УПИ XXXII-851-„за ЖС“, УПИ XXXIII-850-„за ЖС“ и УПИ XXXIV-57-„за ОО“ и изменение профила на улица по о.т.19-20, обособяване на задънена улица по о.т.19а-19б-19в, кв.13, жк.“Левски – зона В“


Проект за ПУП – ИПР на УПИ XI-1139-„за производство и скл.дейност, фотоволтаична електроцентрала и офиси“ и ИПУР – изменение профила на улица по о.т.32-34, кв.2, м.Левски “Артерията Надлеза Чавдар - Враждебна“


Заповед № РА50-862/26.11.2021г. на Главния архитект на СО


Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XVI-1560-„за производство, склад и офис“, УПИ XVIII-1560-„за производство, склад и офис“, УПИ XIX-1560-„за производство, склад и офис“ и УПИ XX-1975-„за производство, склад и офис“, нови УПИ XVI-1972,1973,1974,1993-„за производство, склад и офис“ и УПИ XX-1993-„за производство, склад и офис“ и план-схема част ВиК, кв.9, ОСЗ“Сгуроотвала“


Във връзка с предстоящите празници Коледа и Нова година, Ви предоставяме насоки, практически съвети и примерни мерки за безопастностАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.