Актуално
 • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

  }
 • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

  }

Последни новини

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОКЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА - НАБОР 2018!!!

Уважаеми родители, Поради това, че в момента в ДГ 177 „Лютиче“ текат строително-монтажни работи, Ви уведомяваме, че документи за записване може да подавате от 17.05.2021г. в деловодството на район „Подуяне“ -  гр. София, 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51, ет. 1....


ВАЖНО! От 13.04.2021 г. до 27.04.2021 г. ще се подписват договорите за подмяна на отоплителни устройства в район „Подуяне“

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосфе...

Временно се преустановява отглеждането на деца в 177 ДГ „Лютиче“, като те ще бъдат разпределени в други детски заведения на територията на район „Подуяне“

Уважаеми родители, Временно се преустановява работа с деца в сградата на 177 ДГ „Лютиче“, като те ще бъдат разпределени в други детски заведения на територията на район „Подуяне“. Причините за преустановяване на работата са авария в старата сграда на градината, което промен...


Последни галерии

Последни обявления

Уведомление за инвестиционно предложение от "БРАЙКО" ЕООД


Заповед РПД21-РА50-4/15.04.2021г. на Главния архитект на СО район „Подуяне“


Заповед на Кмета на СО - район "Подуяне" във връзка с пожароопасния период през 2021г.


Заповед РА50-137/10.03.2021г. на Главния архитект на СО


Обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община


Заповед РА50-161/19.03.2021г. на Главния архитект на СО


Проект за ПУП – ИПР за УПИ II154, кв.263, м.“Ботевградско шосе – Рилска обител юг“, ПИ 68134.630.154


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ - Информация за изплащане на средства за деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища


Протокол №2 на РЕСУТ от 24.03.2021г.


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 24.03.2021г.


ПУП – ИПРЗ за УПИ I571-„за офиси и магазини“ и УПИ III579-„за офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река – запад“


Заповед № РА50-128/02.03.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-107/22.02.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД21-РД56-3 от 15.03.2021г. на Кмета на СО-район "Подуяне"


Заповед № РПД21-РД56-2 от 15.03.2021г. на Кмета на СО-район "Подуяне"Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.