Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район
  • Етажна собственост
  • Общинска собственост
  • Агенция по вписванията
  • Регистър на даренията
  • Админ. регистър

ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Закон за управление на етажната собственост

Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост

Книга на собствениците-утвърден образец от МРРБ с РД-02-14-1111 от 15.06.2009 г.

Примерен протокол за провеждане на общо събрание на собствениците

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При управление на етажна собственост от Общо събрание:

ІІ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При управление на етажна собственост от Сдружение на собствениците: