Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЗПЖК на м. ж.к. Хаджи Димитър

На проект за ПУП-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. „Резбарска”; от изток – ул. „549” (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. „Владимир Вазов”; от югозапад и запад – ул. „Ильо войвода”, ул. „Алберт Лонг”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Ген. Липранди”, ул. „Никола Войновски”, ул. „Арчарица”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РПД18-РД09-54/25.07.2018г. на Кмета на район „Подуяне” на 10.09.2018г. от 18,00 часа в сградата на читалище „Стефан Караджа”-ул. „Гинци” №11 ще бъде представен проект за ПУП-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. „Резбарска”; от изток – ул. „549” (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. „Владимир Вазов”; от югозапад и запад – ул. „Ильо войвода”, ул. „Алберт Лонг”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Ген. Липранди”, ул. „Никола Войновски”, ул. „Арчарица”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 24.09.2018 г. в служба АОН на район „Подуяне” или по електронната поща raion@poduiane.info

Становища постъпили след 24.09.2018 г. няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане на 03.10.2018г.от 18,00ч. в сградата на читалище „Стефан Караджа”-ул. „Гинци” №11 ще се проведе заключителна дискусия.

<< Назад