Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Празник на район „Подуяне – 31 май – 01 юни 2018г.

Тържественото честване на  празника на район „Подуяне“ в парк „Герена“ се е превърнало в очаквано културно събитие и възможност гражданите да се запознаят и насладят на разнообразните изкуства, които се развиват в народните читалища и училища от района. Този ден съвпада с Международния ден на детето, което прави празникът двоен и е прекрасен повод за изява на талантите.

Празничните прояви се осъществиха в два поредни дни. На 31 май 2018г. в парк „Герена“ от 18.30 часа гости от ОКИ Дом на културата “Средец“ представиха спектакъл на ТА „Средец“ и ТА „Здравец“.

На 01 юни от 14.00 часа се проведе образователно-развлекателна програма по безопасност на движението, съвместно с Местната комисия за борба с противооб-ществените прояви на малолетни и непълнолетни. От 15.00 часа 10 семейства премериха сили в играта „Моето семейство и аз“. На съседната алея млади художници рисуваха на асфалт по тема „Лятна ваканция“. В празничният концерт взеха участие  много талантливи деца, младата певица Мартина Иванова и рок-група „Фактор“.

<< Назад