Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт

1.Обявление

      2. Документи за кандидатстване:

a. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

б.Заявление за участие в конкурс

3.Протокол допуснати и недопуснати кандидати

4. Окончателен протокол по конкурсната процедура

<< Назад