Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Летен лагер в град Банско

Летен лагер в гр. Банско- 2017 г.

 

 

 

През м. август децата от целевата група по проект „Различни заедно“ бяха на летен лагер в гр. Банско.

Участваха 90 деца с техните ръководители от трите детски градини- партньори по проекта –ДГ № 91 „ Слънчев кът“, ДГ № 92 „Мечта“ и ДГ № 110 „Слънчева мечта“.

Дейностите в петте ателиета „ Вълшебни ръчички“, „Родолюбие“, „Екология“, „Театър“ и „Сугестопедия“ бяха съобразени с възрастта на децата, обстановката, както и с дневния режим. Заниманията бяха организирани интересно и емоционално, предпоставка за което беше приятната обстановка и разнообразните методи и прийоми на преподаване.

Особен интерес предизвикаха срещите с природните забележителности и исторически места: Дом- музей на Никола Вапцаров, църквата „Св. Богородица“, информационен център на Национален парк Пирин. Заедно с планираните мероприятия ежедневно децата посещаваха спа- комплекса на хотела.

Незабравим спомен у тях ще останат познанията, получени сред природата- как се събират съчки и пали огън, как се разпъва палатка, безопасно придвижване по планинска пътека.

Създадената мултикултурна среда благоприятстваше работата с всички деца, независимо от етнос, пол, религиозни и езикови различия.

<< Назад