Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Проведени супервизии по Проект "Независим живот в Подуяне"

Във връзка с изпълнение на Дейност №3 "Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социална услуга" по Проект "Независим живот в Подуяне" през месеците април и май се проведоха групови супервизии и индивидуални консултации на лични и социални асистенти по проекта. Целта им е да подобрят качеството на предоставяната услуга и извършване на мониторинг на дейността.

<< Назад