Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

През месеците февруари и март 2017 година в трите детски заведения- ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110 продължават дейностите по Проект „Различни заедно“

През месеците февруари и  март  2017 година в трите детски заведения- ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110 продължават дейностите по Проект „Различни заедно“ .

Децата участват в следните ателиета:

  • Ателие „Родолюбие“ – теми: „Българското знаме“; „Живот и дело на Васил Левски“

  • Ателие „Вълшебни ръчички“ – теми: „Цветя от хартия“; „Жилищен блок – апликиране“

  • Ателие „Екология“ – теми: „Какво има в морето?“; „Ние пазим природата“

  • Ателие „Театър“ – теми: „Подготовка и разиграване на сценарии по позната книжка“

  • Ателие „Сугестопедия“ – теми: „Четене на текст – групово и индивидуално“

Чрез участието си в различните ателиета у децата се възпитават: чувство за национална принадлежност;  разширяват се представите им за родината и нейните символи; формира се естетическо отношение към заобикалящия свят; подрастващите се учат да пазят природата и да се грижат за обитателите в гората.

Чрез сугестопедичните методи децата развиват въображението си и научават по-бързо и лесно отделни думички.

По време на репетициите участниците в проекта пресъздават различни образи, изпълняват актьорски задачи и се учат да общуват в мултикултурна среда.

<< Назад