Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. 10, 11, 12, 16, 17, 18 И 24 В М. ЛЕВСКИ - ЗОНА В" В ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" И ЧАСТ "ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН"

На 27.09.2016 год. от 18:30 часа се проведе представяне на инвестиционен проект за обект: „Паркоустройство и благоустройство на междублоковото пространство в кв. 10, кв. 11, кв.12, кв. 16, кв. 17, кв. 18 и кв. 24, м. „Левски – Зона В“  в част „Паркоустройство“ и част „Генерален план“ в сградата на 199 ОУ  „Св. Апостол Йоан Богослов“, ж.к. „Левски Г“, гр. София. Проектът засяга междублоковите пространства прилежащи към бл. 10, бл. 10А, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл.14, бл.15, бл.16, бл.17, бл.18, бл.19, бл.20, бл.21, бл.22, бл.23, бл.24, бл.25, бл.26 и ул. 576, ул. 574, ул. 568, ул. „Станислав Доспевски“ , ул. „Ген. Инзов“ в ж.к. „Левски В“, гр. София.

Писмени становища, мнения и препоръки по проекта се адресират до Кмета на район „Подуене“ и се подават в деловодството на район „Подуене“, ул. „Плакалница“ № 51, ет. 1 или на електронна поща raion@poduiane.info до 16:00 часа на 12.10.2016 год. Становища, мнения и препоръки постъпили след определения срок няма да се разглеждат. Същите трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

Проектът е изложен в стая „Екология и озеленяване“ към отдел „ИИБЕ“ , ет. 1 в сградата на район „Подуене“, ул. „Плакалница“ № 51, вторник 09:00 часа – 12:00 часа и сряда 13:30 часа – 16:00 часа.

Общественото обсъждане ще приключи с обществена дискусия, която ще се проведе на 27.10.2016 г. от 18:30 часа в сградата на 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“, ж.к. „Левски Г“, гр. София.

Генерален план кв. Левски В

<< Назад