Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Проведени родителски срещи в ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110

В изпълнение на  проект „Различни заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 26 и 27 септември  2016 година се проведоха родителски срещи в ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110.

 Основната им цел беше запознаване на педагогическата колегия и родителите с целите, задачите и графика за провеждане на дейностите. Представени бяха екипите за управление и за изпълнение на проекта. Представители от трите детски заведения и СНЦ „Театър Цвете“ фокусираха вниманието на родителите върху  програмите, с които ще работят в предстоящите две години  за  развитие на личностния потенциал на децата и изграждане на стойностна ценностна система. Уточнено беше, че всяко ателие ще работи по утвърдена единна програма, съобразена с възрастовите и етнически особености на децата от целевата група. Основни методи  на работа ще бъдат преднамерени и непреднамерени игрови педагогически ситуации, нагледно - образни, интерактивни и иновативни подходи в тях.

<< Назад