Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Проведени групови занимания на тема „Бърнаут- синдромът на прегряването“

В  изпълнение на  Дейност 3: „Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги“ по  проект „Независим живот в Подуяне“  на 31-ви август и 01 септември 2016 година се проведоха групови занимания на тема „Бърнаут- синдромът на прегряването“.

Психологът Евелина Стоянова запозна присъстващите лични асистенти с причините водещи до Бърнаут синдром, симптомите му и начините за справяне с проблема; представи превантивни техники и прости промени в процеса на тяхната работа за постигане на баланс между личния и професионалния живот.

<< Назад