Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Спортът – изкуство за оцеляване при агресия

Проектът „Спортът – изкуство за оцеляване при агресия” беше реализиран от столичния район „Подуяне“, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столичната община и се реализира в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта 2018 г.“ В него участваха 647 деца от 3 –та група на 11-те детски заведения на района – 3 ОДЗ, 5 ОДЗ, 69 ОДЗ, 74 ОДЗ, 91 ОДЗ, 92 ОДЗ, 20 ЦДГ, 110 ЦДГ, 117 ЦДГ, 173 ЦДГ, 177 ЦДГ. 
Целта на проекта беше да се повиши качеството на живот на децата и здравословното им съществуване в детската градина, чрез занимания със спорт /бойни изкуства и танци/ и да се ограничи агресията сред подрастващите. 
На 31май 2016 г. в 3-те микрорайона на район „Подуяне“: ж.к. „Суха река” - в 74 ОДЗ, ж.к.„Хаджи Димитър” – в 69 ОДЗ, ж.к. „Левски” – в 92 ОДЗ, децата участваха в своеобразен „Парад на спорта“ и демонстрираха своите умения в различни видове бойни изкуства и спортни танци. 

<< Назад