Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Проведе се началната конференция по проект "Независим живот в "Подуяне" в сградата на районната администрация

На 20.01.2016г./10.00ч. се проведе Начална конференция по проект "Независим живот в "Подуяне" в сградата на районната администрация - стая №321.

На конференцията се популяризира дейността на ЕСФ и правителството по отношение подкрепата за преодоляване на бедността и постигане на по-добро здраве на потребителите. Обмени се опит и добри практики относно развитието на социалното предприемачество и икономика. Изясниха се основните цели на проекта, като на конференцията присъства екипа на проекта, както и трети лица.

<< Назад