Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Конкурс „Направи си сам София“

На 17 и 18 октомври подлезът на ул. „Пирдоп“ и бул. „Ботевградско шосе“ бе преобразен от артисти и доброволци- участници в конкурса „Направи си сам София“ на Столична община и Сдружение „Трансформатори“. Чрез конкурса се предостави възможност на екипи от артисти да предложат свои идеи за преобразяване на различни пространства в София. Онлайн гласуване на жителите на София избра трите проекта, които се изпълниха от артисти и доброволци. Най-важната част от проектите бе включването на жители от квартала, които сами определeлиха заобикалящата ги среда. 
Сдружение „Подлезно“ реализира проекта си „Интерактивни графити“ в район „Подуяне“ като в продължение на двата почивни дни умели графити артисти превърнаха стените на издраскания подлез на ул. „Пирдоп“ в интерактивно пространство с много картини и настроение.

<< Назад