Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

„ВИТОША – КРАСИВА, БЛИЗКА И НЕПОЗНАТА”

 Проектът „Витоша – красива, близка и непозната” е реализиран от 110 ЦДГ  „Слънчева мечта” със съдействието на Столична община, район „Подуяне” и Клуб за спорт и туризъм „Мачирски” по Програма за изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта. 
Целта е -  създаване на траен интерес към физическото и екологичното възпитание, спорта и туризма сред децата от най-ранна възраст. 
Приобщаването им  към системно и целенасочено опознаване на природен парк Витоша. 
Формиране на умения и познания за съхраняване и опазване на природата.
Създаване на условия за интегриране на деца със специални образователни потребности в  спортно- туристически прояви.
Придобиване на умения и навици за самостоятелно решаване на проблемни ситуации в необичайна среда и условия.

Галерията можете да рагледате тук.

<< Назад