Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

ГРИЖАТА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Е ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА

Трима кмета, обединени  от една цел – грижа за живота и здравето на децата! Кметът на град София госпожа Йорданка Фандъкова, госпожа  Ирина Савина зам.- кмет по направление  „Инвестиции и строителство“  и кметът на район „Подуяне“ госпожа Ева Митова направиха проверка на ремонтите, които се извършват в детските градини на столичния квартал. Те посетиха  ОДЗ №5 „Ракета“, където  ремонтът е по – сериозен – констуктивно укрепване на външни тераси, ремонт на фасада, външна и вътрешна топлоизолация, мълниезащитни и заземителни инсталации и ремонт на канализация на английските дворове.  С направената топлоизолация ще могат да се спестяват до 40% от средствата за парно отопление, които ще могат да се използват за подобряване на материално-техническата база на детското заведение. Така, двете сгради в двора на ОДЗ №5, стара и нова, няма да се различават  по външен вид и по разход на средства за топлоенергия.

Проверката продължи в ОДЗ № 74 „Дъга“, където се подменя дограмата. Смяна на дограма се извършва и в ОДЗ №91 „Слънчев кът“ и ОДЗ№92 “Мечта“. Така всички детски заведение в район „Подуяне“ ще бъдат с подменена дограма, като една от мерките за енергийна ефективност.

<< Назад