Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

БРОШУРА НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.../изтегли/

 ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ И НА СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   

www.mrrb.government.bg   СЕКЦИЯ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА“

КОНСУЛТАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТ.4, СТ. 411, СТ. 412 И СТ. 413 ВТОРНИК ОТ 09,30 Ч. ДО 
12,00 Ч. И СРЯДА ОТ 13,30 Ч. ДО 16,00Ч.

<< Назад