Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на околната среда

                           У В Е ДО М Я В А

       Всички  заинтересовани физически и юридически лица,
   че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на
   въздействието върху околната среда с всички приложения към него за
   инвестиционно предложение

 „Развитие на железопътен възел София”

<< Назад