Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

О Б Я В А

СО район „Подуяне” организира „Обществена трапезария” за социално слаби лица, с постоянен или настоящ адрес на територията на района

Обява

<< Назад