Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

График за получаване на ваучер за декодиращи устройства от лица,получили целева помощ за отопление сезон 2012/2013 г. от АСП-ДСП "Оборище" гр.София

01.08.2013 Подуяне – неполучаващи
                                 пенсия букви А-Л
02.08.2013 Подуяне – неполучаващи
                                пенсия букви М-Я
05.08.2013 район Кремиковци
06.08.2013 район Оборище
07.08.2013 Подуяне – получаващи
                              пенсия 1917-1927                         
07.08.2013  2000-2013
08.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1928-1930
09.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1931-1934
12.08.2013 Подуяне – получаващи
                            пенсия  1935-1937
13.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1938-1939


14.08.2013 Подуяне – получаващи
                              пенсия  1940-1941
15.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1942-1944
16.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1945-1948
19.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1949-1952
20.08.2013 Подуяне – получаващи
                             пенсия  1953-1999
21.08.2013  район Кремиковци
22.08.2013  район Кремиковци
23.08.2013  район Оборище
26.08.2013  район Подуяне
27.08.2013  район Кремиковци
28.08.2013  район Оборище
29.08.2013  район Кремиковци
30.08.2013  район Подуяне

Раздаването на ваучери за декодиращи устройства, на лица получили целева помощ за отопление от ДСП „Оборище” през отоплителен сезон 2012/2013 г ще се извърши на адрес гр. София ж.к. „Хаджи Димитър” ул. „Скайлер” № 27 – сградата на пощата пк 1510 по предварително изготвен график от 9:00 до 17:30 часа.
Моля спазвайте графика.
За допълнителна информация
тел. 02 945 31 70, 02 945 53 08

„Оборище”- София

<< Назад