Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Обществена трапезария

Във връзка с включването на СО район „Подуяне в  проект “Обществена трапезария”, който обхваща периода от 15.07.203 г. до 31.12.2013 г., район „Подуяне” набира кандидати – социално слаби жители на района. Документи ще се приемат от 03.07.2013 г. до 10.07.2013 г. от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 ч. в сградата на района, стая  №322 – етаж 3.


Необходими документи:
1.    Заявление-декларация – от район “Подуяне”.
2.    Копие от актуално пенсионно разпореждане  - за пенсионери.
3.    Копие на  карта от Бюрото по труда – за безработни.
4.     Копие от Лична карта.
5.    Копие от Акт за раждане – за дете.

Списъците с одобрените бенефициенти ще бъдат изложени в район „Подуяне”   на 11.07. 2013 г. след 15 часа
Подписване на договори с одобрените кандидати
ще се извършва на 12 юли  2013 г. от 9.00 до 12.00 часа и
 от 13.00 до 16.30 часа  в стая № 322 – етаж 3

<< Назад