Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Решение №271/30.05.2013г. на СОС

Решение  №271/30.05.2013г. на СОС за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ, улична регулация и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Хаджи Димитър-част”.
      Проектът може да бъде разгледан в приемните дни на район „Подуяне”
всеки вторник от 09.00-12.00 часа и сряда от 13.30-16.00 часа в стая
415 до 28.07.2013 г. вкл.

Решение

<< Назад