Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАТ СЕ ВСИЧКИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ  ВЛОЖИТЕЛИ, ЧЕ 21.11.2013г. Е КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛЕВОВАТА ИНДЕКСАЦИЯ НА ЛИХВОЧИСЛАТА ПО  ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ /ЗУЖВГМЖСВ/.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ СЕ  ПОДАВАТ В ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА УЛ."МОСКОВСКА" № 41-  ВТОРНИК ОТ 10.00  ДО 13.00 ЧАСА.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 8146 188  и  8146 124-СЛУЖБА "ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ"

<< Назад