Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Превантивно-образователна програма „Кинознание“ се реализира в 49 ОУ „Бенито Хуарес“

Превантивно-образователна програма „Кинознание“ за превенция на агресията и тормоза в училище, организиране на свободното време и обогатяване творческия свят на децата се реализира с ученици от седмите класове на 49 ОУ „Бенито Хуарес“.
Програмата се реализира от „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ на „Подуяне“, чийто председател е кметът на района Ева Митова. Целта й е, пренасяйки изкуството на киното в класната стая, да се обогати творческия свят на учениците, давайки им познания, принципи, цели и алтернатива за организиране на свободното време.
Автор на Програмата и ментор на децата е Николай Колев. Той е автор на два романа и сборник с разкази. От 2011 г. се занимава предимно с кино, работейки като кастинг режисьор и сценарист. Има написани осем сценария, два от които („XI A” и “XII A”) са реализирани в игрални филми. „XI A” е удостоен с награда „Пегас“ за най-добър сценарий от конкурса „Южна пролет“ 2014 г.
Програма „Кинознание“ е структурирана в теорeтични и практични занимания. В часовете учениците надникват в историята на киното, дискутират филми, запознават се с понятия като жанр, сюжет, герои, диалог и др. Децата биват провокирани творчески, чрез задачи и писмени упражнения.
Предвидените теоретични занимания са свързани с придобиване на нови знания, умения и компетентности за работа в екип; развиване на творческото мислене у подрастващите; изграждане модели на поведение; използване възможностите на изкуството за превенция на агресивното поведение и осмисляне на свободното време. Практическите занимания пък ще помогнат на учениците да открият в себе си писателя, режисьора, актьора, сценариста или просто да научат нещо ново за света, в който живеят.
Обучението ще завърши със създаването на късометражни филми.

<< Назад