Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Полагане на грижи за безстопанствените кучета и котки на територията на район ,,Подуяне“

До гражданите на СО район ,,Подуяне“

Уведомление за полагане на грижи за безстопанствените кучета и котки на територията на район ,,Подуяне“ 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните лицата, които желаят да се грижат за безстопанствените кучета, могат да полагат доброволни грижи за животните, които живеят на територията на района.

В тази връзка, район ,,Подуяне“, след обсъждане със заинтересованите групи в района, Ви уведомява:

Всички желаещи граждани и организации могат  да полагат грижи за безстопанствените кучета и котки, живеещи по улиците, парковете, градините и междублоковите пространства на територията на района. Безстопанствените  животни се нуждаят от социализиране, грижа за здравето и хуманно отношение.

За тази цел желаещите да полагат грижи е необходимо да спазват следното:

1. Не се допуска поставянето на къщи за кучета и котки в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, паркове, оживени улици и булеварди. Ако къщата е до жилищен блок е необходимо съгласието на 2/3 от етажната собственост на входа, в чиято близост е разположена.

2. За по-естетически вид и изглед на района  и с цел стандартизиране размерите на къщите, посочваме следните размери:
-За дребно до средно куче: дължина 60см/ ширина 60см/ височина 60см.
-За средно до едро куче: дължина 80см/ ширина 80см/ височина 80см.
-За котка: дължина 50см/ ширина 50см/ височина 40см.
Къщите трябва да са изработени от дървен материал.

3. Кучето/тата,  за което/които е поета грижата и надзора трябва да се кастрират, обезпаразитява/т на три месеца и реваксинират срещу бяс. Полагащият/щите грижи за котка/ките е необходимо да ги кастрират, и е желателно да ги обезпаразитяват периодично.

4. Полагащия/щите грижи да заверява/т ежегодно в общинската администрация паспорта/паспортите на кучето/кучетата за извършените обезпаразитявания и ваксинации.

5. Да вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучето/кучетата към хора или други животни.

Във връзка с гореизложеното е необходимо да уведомите районната администрация за точното местоположение на къщите на територията на район ,,Подуяне“, чрез подаване на заявление и приложени съответните документи по т.1, т.3 и т.4.

В случаите, когато се касае за кучета, които са кастрирани, ваксинирани и обезпаразитени от (ОП) „Екоравновесие“ се попълват и подават декларации по образец, в офиса на Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ №88, ет.3

Телефони за допълнителна информация: 02/8146215 ; 02/8146135; https://www.sofia.bg/animals

<< Назад