Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти-публична общинска собственост

1. Обявление

2. Разяснение по конкурсната документация

3. Уведомление към участниците

4. Обявление за удължаване на срок

<< Назад