Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Определяне на допълнителни места за търговия на открито с мартеници и др.

Заповед

Съобщение

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Схема 9

Схема 10-11

Схема 12

Схема 13

Схема 14

<< Назад