Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Конкурс за длъжността началник отдел "Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология"

1. Обявление

Документи за кандидатстване:

2 a. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС

2 b. Заявление за участие в конкурс

3. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

<< Назад